Welkom op de site van Dorpsbelangen Harreveld!

Nieuws

24. 07. 15

Op 17 juni jl. is de 16e algemene ledenvergadering van de vereniging Dorpsbelangen Harreveld gehouden. 

Er waren 29 aanwezigen, waaronder belangstellenden en mensen op uitnodiging. 

Op de agenda stonden diverse onderwerpen waaronder: 

- Horizon

- Financiën

- Herinrichting Kerkstraat,

- TVH

- Wonen

Wat er precies besproken is, is nu terug te lezen in de notulen, welke onder de tab Downloads terug te vinden zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

24. 06. 06

Aan alle contactpersonen van Dorpsbelangen Harreveld en alle inwoners. 

 

Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor de zestiende algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen Harreveld. Iedereen is van harte welkom op deze vergadering en wij hopen u in grote getale te zien.

 

Agenda  16e  “Algemene vergadering Dorpsbelangen Harreveld”

Maandag 17 juni 2024, aanvang 20.00 uur,

In het dorpshuis ’t Kempken.

 

                                                                            1.      Opening /welkomstwoord. 

                                                                            2.      Vaststellen agenda.                                                                              

                                                                            3.      Notulen 15e algemene ledenvergadering 29 november 2023.             

                                                                            4.      Mededelingen.                                                                                       

                                                                            5.      Horizon

                                                                            6.      Financiën

                                                                            7.      Commissies en werkgroepen.                                                              

                                                                            8.      Pauze

                                                                            9.      Kerkstraat

                                                                            10.  Bestuursverkiezingen

                                                                            11.  Stand van zaken TVH

                                                                            12.  Wonen                                       

                                                                            13.  Rondvraag.

                                                                            14.  Sluiting. 

 De contactpersonen voor de verenigingen hebben de mogelijkheid om lopende zaken, aandachtspunten en nieuwe ontwikkelingen naar voren te brengen. Wilt u hier gebruik van maken, maximaal 5-10  minuten, dan dit graag vooraf per mail kenbaar maken i.v.m. de planning van deze avond.

24. 06. 04

Harreveld heeft haar voorkeur uitgesproken

Wij zijn blij dat jullie met zovelen je voorkeur voor een locatie kenbaar hebben gemaakt. Dit geeft aan hoe betrokken jullie zijn bij Harreveld. Dank jullie wel!

Er zijn genoeg stemmen uitgebracht

Even wat ‘zakelijke feiten’. Als criterium of de peiling wel of niet valide is (dat wil zeggen; zijn er genoeg stemmen uitgebracht om de peiling mee te nemen in het definitieve advies) hebben we het ‘referendumcriterium’ aangehouden. Dit betekent dat er minimaal 30% van het totaal aantal inwoners 18+ van Harreveld (1.036) gestemd moet hebben. Dat betekent dat de stemming valide is wanneer er meer dan 310 stemmen uitgebracht zijn.

Er zijn 561 geldige stemmen uitgebracht, dus de peiling is valide. Dit resultaat kunnen we dus meenemen in de definitieve keuze. Daar zijn we blij mee!

Uitslag

De verdeling van de uitgebrachte stemmen is als volgt:

476      ’t Kempken

72        ’t Hach

13        Geen voorkeur

 

Wat betekent dit nu?

De uitgesproken voorkeur is één van de factoren die meespelen in de afweging om tot een keuze voor een scenario te komen. Zoals ook aangegeven in de uitnodiging en in de uitgebreide informatie. Voor de zomervakantie zal het eindrapport met daarin de definitieve keuze voor een scenario klaar zijn.

We moeten wel realistisch zijn, want dat is pas het begin. Deze notitie wordt gepresenteerd aan onze opdrachtgevers. Uiteindelijk maken zij de definitieve keuze. Als werkgroep blijven we natuurlijk actief, deze notitie is pas het begin!

 

Samen verder!

We beseffen dat op welk scenario de keuze uiteindelijk valt, een deel van Harreveld teleurgesteld zal zijn. Ook als niet het scenario van jouw voorkeur gekozen is hebben we je nodig in de toekomst.

Want een plan moet uitgewerkt worden. Van meedenken over hoe we als verenigingen gaan samenwerken, hoe het gefinancierd en geëxploiteerd kan worden, tot letterlijk hulp bij het bouwen en nog veel meer. Kortom we doen graag voor de volgende stappen een beroep op jullie kennis, kunde, relaties en/of (spier-)kracht.

Laten we als één Harreveld samen aan de slag gaan om te zorgen dat die Multifunctionele Accommodatie er komt. Een plek voor en door Harreveld!

Mogen we op jullie rekenen?

 

Namens de werkgroep; Dorpsbelangen Harreveld, Omnivereniging KSH, Dorpshuis 't Kempken

24. 05. 23

Beste Harrevelders, 

Onlangs hebben jullie een uitnodiging ontvangen om je mening te geven waar de multifunctionele accommodatie moet komen in Harreveld. 
Om inzage te geven in de onderzoeken die hiervoor reeds gedaan zijn is alle documentatie  terug te vinden op de site van Dorpsbelangen. 
Op dinsdag 21 mei en woensdag 22 mei  was er de gelegenheid om vragen te stellen over de documentatie die gepubliceerd is of om vragen te stellen die na het lezen van de documentatie niet beantwoord worden. 
Op beide avonden zijn er goede vragen gesteld en hebben we veel antwoorden kunnen geven. 
We hebben wel gemerkt dat er onduidelijkheid is over de situatieschets die getoond wordt in de documentatie. 
Voordat jullie aanstaande week naar de stembus gaan willen we dan ook nog graag benadrukken dat de schetsen uit de documentatie slechts schetsmatige uitwerkingen, en geen definitieve status hebben. De indeling van beide locaties is afhankelijk van beschikbare gronden en zal verder uitgewerkt worden, nadat er een keuze gemaakt is voor de locatie. De stemming die volgende week gehouden wordt, zal als input gebruikt worden voor het maken van deze keuze. 
Wij hopen dat de inloopavonden en de gepubliceerde documentatie alle vragen die er nog waren beantwoord hebben, en hopen jullie te zien op een van de stemlocaties volgende week.

Werkgroep TVH

24. 04. 19

In verband met de omlegging van de Zieuwentseweg en de nieuwe aansluiting bij de Richterslaan is het verkeer in de Kerkstraat in Harreveld geteld in de jaren voor en nadat de omlegging voltooid is. Deze tellingen waren in de periodes 09-09-2020 t/m 23-09-2020 en 14-09-2023 t/m 28-09-2023. De telslang is beide periodes ter hoogte van de Canisiusschool geplaatst.

Nadat Gemeente Oost Gelre op 7 december 2023 bekend had gemaakt dat het aantal voertuigen in de Kerkstraat in Harreveld ongeveer gelijk is gebleven in vergelijking met 2020, hadden wij en meerdere bewoners van Harreveld wat vragen. Naar aanleiding hiervan hebben wij deze gegevens opgevraagd en voor jullie hieronder samengevoegd.

In 2018 heeft er ook een verkeerstelling plaatsgevonden in de Kerkstraat. Deze telslang was geplaatst rond Kerkstraat 14. Hierin zie je afwijkende uitkomsten, die waarschijnlijk te maken hebben met locatie van de telslang. De PowerPoint met resultaten zoals we deze ontvangen hebben van Gemeente Oost Gelre zullen we binnenkort op onze website plaatsen.

Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze cijfers dan horen wij dat graag. Daarnaast zijn wij ook benieuwd naar jullie ervaringen. Met het oog op de renovatie van de Kerkstraat in 2025 horen wij graag of jullie ervaringen overeen komen met de cijfers zoals ze gemeten zijn door de gemeente, zodat wij dit mee kunnen nemen in de voorbereidingen. Als je iets met ons wil delen, stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of laat een reactie achter op de Facebook of Instagram pagina van Dorpsbelangen Harreveld.

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Download hier de presentaties

Verkeerstellingen Kerkstraat Harreveld

 

Aanmelden


Als u zich wil aanmelden voor de nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar db@harreveld.nl